Doelgroepen

DSCF2350Goed licht in elke situatie

Elke  doelgroep heeft een andere lichtbehoefte want elke situatie is nu eenmaal anders. Het meest duidelijk is dat als we een werksituatie vergelijken met een thuissituatie ’s avonds op de bank. Iedereen snapt dat het licht thuis op de bank als prettiger ervaren wordt als het warm en sfeervol is en dat het licht op het werk vooral helder en neutraal moet zijn om geconcentreerd te moeten werken.

Of het nu om werken, wonen, ontspannen of om lichamelijke beperkingen gaat: licht speelt in het dagelijkse leven veel vaker een sleutelrol als men beseft. Edy ten Berge heeft voor elke situatie een antwoord en bevordert daarmee uw welbevinden, thuis en op het werk. Met de juiste toepassingen van de juiste lichtbronnen en armaturen is er voor elke situatie een oplossing.

We onderscheiden de volgende doelgroepen:

Welzijn voor iedereen: hiermee doelen we op het algemeen wel bevinden van een persoon. Ontspannen in de privésfeer, sfeervolle omgeving creëren, intiem of juist open of rustgevend alleen of in familie/groepsverband.

Slechtzienden: slechtzienden zijn gebaad met helder en geconcentreerd licht in alle situaties.

Ouderen: zijn eveneens gebaat bij helder geconcentreerd licht, vooral bij lezen of handwerk en puzzelen. Dus bij geconcentreerde arbeid van dichtbij.

Gezonde lichtregeling voor iedereen: Het gaat vooral om dimlicht. Gewoon dimlicht wordt gedimd door het licht heel vaak te laten knipperen. Dat ziet het oog niet maar het geeft wel een heel onrustige impuls af aan de hersenen. Continue dimlicht knippert niet en is dus (onbewust) veel rustiger. Laten we daar eerlijk over zijn: elke verbetering in de lichtregeling is een verbetering voor uw gezondheid. De armaturen van Edy ten Berge zijn dan ook uitgerust met continue gedimd licht.

Thuiswerkers/ZZP-ers: Overdag wordt er aan dezelfde tafel gewerkt waar aan ’s avonds gegeten wordt. Beide situaties vragen om een ander soort licht om de bezigheden prettig te kunnen uitvoeren.

Zakelijk/werken: In een werkomgeving moet het licht vooral helder en neutraal zijn. Maar is dat zo ook in een vergaderruimte die multifunctioneel is? Niet elke werksituatie vraagt om dezelfde oplossing. ook hier zijn vaak tailor-made-oplossingen nodig.