Het bedrog van CO2 besparing

Het bedrog van efficiencyverbetering als CO2 besparing

Al Gore is destijds door de industrielobby binnengehaald, omdat die inconvinient Truth ze heel goed uitkwam. Hij zaaide paniek en de industrie oogstte de winst in vorm van allerlei subsidies en gunstige regelingen.

In plaats van de problemen bij de bron aan te pakken en fossiele brandstoffen te beperken werd efficiencyverbetering aan de politici verkocht. Een heerlijk bedrog voor politici, omdat zijn kiezers goedkoper uit zijn. Een averechtse maatregel, waarmee het allemaal veel erger is geworden , omdat het bespaarde geld op andere manieren aan CO2-uitstoot wordt besteed. Alles heeft een CO2 footprint.

Philips oogstte het gloeilampverbod en verdiende er goed aan. Ze wilde al jaren van die gloei- en halogeenlampen af, omdat ze er geen moer meer aan verdienden en er nog steeds geen redelijk alternatief voor hebben.

Gloei- en halogeenlampen hebben namelijk een niet te evenaren lichtkwaliteit, die we juist in onze woonkamers nodig hebben. Volledige kleurweergave (CRI=100%)over de volledige levensduur en bovendien dimmen die lampen volledig. Zodat we bij ons volledig thuis voelen bij dit warm gedimde licht. Gedimd led ontaardt in luguber blauwachtig licht.

Uitfaseren van gloeilampen heeft een averechts resultaat opgeleverd voor wat betreft de CO2 uitstoot. En zo zal dat ook gaan met de halogeenlamp. In een regeringsrapport uit 2011 van Energieonderzoek Nederland wordt dit nog eens bevestigd. De besparing per huishouden per jaar wordt, door de lichtlobby,geschat op € 25. Die bespaarde €25 euro per huishouden wordt besteed aan andere zaken die een CO2-footprint hebben.  En vaak aan een veel grotere CO2-footprint dan die van de gloeilamp. Een flink deel van die bespaarde energie in onze woonkamers wordt er één op één door de CV bijgestookt. We zitten meestal met de verwarming aan als we het licht aan hebben. Per huishouden wordt er gemiddeld 30% van die bespaarde €25 bijbetaald via de gasrekening.

De rest van de industrie is op andere manieren op efficiencyverbetering gaan hameren, waar ze de politici mee konden uitmelken met subsidie en gunstige regelingen. Volkswagen en Audi bijvoorbeeld.

Bij de eerste industriële revolutie maakte Jevons in 1856 een rapport (The Coal question) voor de Britse regering over het steenkoolverbruik, dat de pan uitrees. Daarin formuleerde hij de eerste hoofdwet van de ECO-ECONOMIE. De zg. Jevonsparadox.

Efficienter gebruik van een grondstof zal het gebruik ervan doen toenemen

Door de lobby ontkend in alle toonaarden.

Kijk eens bij het CBS. De CO2-uitstoot van Nederland is sinds het bezoek van Al Gore nauwelijks veranderd . Gaat gewoon op en neer met de conjunctuur. Ondanks (eigenlijk dankzij) al die milieumaatregelen, die sindsdien zijn genomen. Mijn buurman huurt een huis van de woningstichting. Die heeft vorig jaar gratis en geheel belastingvrij zonnecollectoren op zijn dak gekregen  van de EG. Hij bespaart dit jaar geheel belastingvrij ongeveer €400. Daar vliegt hij twee keer per jaar van op en neer naar zijn dochter in Malaga. Met vliegtuigen, die geheel belastingvrij CO2 uitstoten. 

Ziedaar hoe de industrielobby de motor is onder de kloof tussen arm en rijk, de vergroting van de CO2-uitstoot en de uitholling van onze democratie.

Het enige dat helpt is uitfaseren van fossiele brandstoffen.

Zolang dat niet gebeurt, kunnen we alle andere maatregelen, inclusief windmolens en zonnecollectoren, maar beter achterwege laten, want we maken het er alleen maar erger mee. Kijk maar naar de Duitse Energiewende.

Windmolens is de laatste stuiptrekking van een radeloze wereld, die met het afschaffen van kernenergie een heilloze weg is ingeslagen.

Daarom ben ik voor fossielvrij.nl  een buitenparlementaire organisatie.De industrie is in beginsel a-moreel. Een CEO kent maar één hoofdwaarde en dat is de waarde van het aandeel op de beurs. Alle waarden die wij als burgers kennen zin daaraan ondergeschikt. Een CEO zal pas bewegen als zijn aandeel in gevaar komt. De politiek is vervuild door de lobby. Daar moeten we het niet van hebben. Een politicus kent maar één hoofdwaarde en dat is grootte van zijn electoraat, dat door de media-invloed van de industrielobby wordt vervuild. Een politicus zal pas bewegen als zijn zetel in gevaar komt. Laat ieder huishouden de vermeende bespaarde €25 euro (minus 30%) aan Fossiel.nl schenken. Laat het uitgroeien tot een brede wereldwijde volksbeweging.  Als de fossiele brandstof dan echt beperkend wordt, gaan de industrie en de politiek vanzelf de goeie kant op bewegen.

Ir. Edy ten Berge

Msc Applied Fysics

Mijn advies:

Voer een beleid van rechtstreekse fossiele brandstof beperking. Maak het geleidelijk duurder. Hou op met subsidie. Die werkt alleen maar averechts. De marktwerking zorgt dan vanzelf wel, dat het de goeie kant opgaat. Start het onderzoek naar kernenergie weer op.